تولید کتاب مجموعه خلاصه

برای تولید کتاب مجموعه خلاصه مقالات کنفرانس مراحل زیررا طبق ویدئو دنبال نمایید:1- یک فایل Word در قالب کتاب تولید می نماییم.
2- از قسمت مدیریت سامانه روی گزینه " لیست مقالات کامل » مقالات ثبت نام نهایی شده " کلیک نمایید.
3- روی گزینه " دانلود خروجی " کلیک کنید تا لیست کلیه مقالات ثبت نام نهایی شده با تمامی جزئیات در قالب یک فابل اکسل دانلود شود.
4- محتوای فایل اکسل دانلود شده از سامانه را در یک فایل اکسل دیگر کپی کنید و فایل اکسل جدید را ذخیره نمایید.
5- فایل Word طراحی شده در مرحله یک را باز کنید روی منوی Mailings کلیک نمایید بعد روی گزینه Select Recipients کلیک نمایید گزینه Use Existing list کلیک نمایید فایل اکسل مرحله 4 را انتخاب نمایید.
6- هم اکنون فایل اکسل با تمامی فیلد با فایل کتاب شما در ارتباط می باشد برای ارتباط قسمت های مختلف، هر قسمت را انتخاب نمایید و از قسمت Insert Mage Field آن را با فیلد مورد نظر در فایل اکسل مرتبط سازید.
7- برای گرفتن خروجی روی گزینه Finish & Marge کلیک نمایید بعد گزینه Edit Individual Documents… کلیک نمایید.
8- هم اکنون کتاب شما اماده می باشد کتاب حاضر دارای تعداد صفحات مساوی با تعداد سطر های فایل Word شما دارد.
9- برای اصلاح شماره صفحات کتاب که در این حال عددی مشابه برای همه صفحه ها در نظر گرفته شده است می توانید با فشردن کلید Ctrl+H و جایگزینی ^b با ^p^m^p این مشکل را حل نمایید.