تعرفه پکیج های مختلف سامانه مدیریت نشریات علمی

تعرفه پکیج های مختلف سامانه مدیریت کنفرانس

  • پرداخت به صورت ماهانه
   • سامانه مدیریت نشریه تک زبانه
   • یک گیگابات هاست
   • پشتیبانی فنی
   • ترافیک نا محدود
   • -
   • 450.000 ریال
  • پرداخت به صورت پنج ساله
   • سامانه مدیریت نشریه تک زبانه
   • چهار گیگابات هاست
   • پشتیبانی فنی
   • ترافیک نا محدود
   • طراحی گرافیک هویت بصری سایت
   • 17.280.000 ریال

توجه:

تمامی پکیج های سامانه مدیریت نشریات دارای تنظیمات پرداخت آنلاین و تنظیمات سامانه پیام کوتاه رایگان می باشند.

دامنه نشریات علمی بایستی به نام صاحب امتیاز نشریه ثبت و در سال های آتی تمدید گردد.

هر یک گیگابایت حجم اضافی برای هاستیگ به اضای هر سال 1.000.000 ریال و به ازای هر ماه 100.000 ریال می باشد.

طراحی هویت بصری وب سایت نشریه در پکیج های پنج ساله به صورت رایگان می باشد و در صورت درخواست نشریه در دیگر پکیج ها 3.000.000 ریال می باشد.