تعرفه پکیج های مختلف سامانه مدیریت سمینار

تعرفه پکیج های مختلف سامانه مدیریت سمینار

شش سمینار | دو زبانه شش سمینار | تک زبانه سه سمینار | دو زبانه سه سمینار | تک زبانه تک سمینار | دو زبانه تک سمینار | تک زبانه امکانات / سرویس ها
3.600.000 تومان 2.800.000 تومان 1.800.000 تومان 1.400.000 تومان 900.000 تومان 700.000 تومان قیمت / تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین
مدیریت کامل وب سایت سمینار
مدیریت کاربران، مدیریت ثبت نام ها و کارگاه ها
تنظیمات درگاه پرداخت آنلاین
مدیریت ثبت نام نهایی و تخفیف های گروهی
کارت بارکد دار ویژه پذیرش
سامانه توزیع پکیج و پذیرش غذاخوری روز سمینار
اطلاع رسانی سیستمی و سامانه ایمیل انبوه
ثبت نام خدمات و کارگاه های آموزشی
گزارش های طبقه بندی شده و منظم با فرمت Excel
خروجی انبوه فایل گواهینامه ها و آدرس های پستی

تنظیمات پرداخت آنلاین رایگان برای همه پکیج های فوق اعمال می گردد و برگزار کننده باید نسبت به افتتاح حساب بانکی و ارائه مستندات اقدام نماید.

پکیج تک سمینار با محدودیت زمانی یکساله و پکیج های سه سمینار و شش سمینار فاقد محدودیت زمانی می باشند.

برای دریافت پیش فاکتور رسمی از منوی سفارش آنلاین اقدام نمایید.