تعرفه پکیج های مختلف سامانه مدیریت کنفرانس

تعرفه پکیج های مختلف سامانه مدیریت کنفرانس

لیست قیمت ویژه برای کنفرانس های دانشگاهی (قیمت این لیست با 50 درصد تخفیف محاسبه شده است)

شش کنفرانس | دو زبانه شش کنفرانس | تک زبانه سه کنفرانس | دو زبانه سه کنفرانس | تک زبانه تک کنفرانس | دو زبانه تک کنفرانس | تک زبانه امکانات / سرویس ها
4.800.000 تومان 4.000.000 تومان 2.400.000 تومان 1.900.000 تومان 1.200.000 تومان 950.000 تومان قیمت / تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین
مدیریت کامل وب سایت کنفرانس
مدیریت: ثبت نام، کاربران، مقالات
سامانه داوری چند لایه آنلاین
تنظیمات درگاه پرداخت آنلاین
مدیت ثبت نام نهایی و تخفیف های گروهی
کارت بارکد دار ویژه پذیرش
سامانه توزیع پکیج و پذیرش غذاخوری روز کنفرانس
گواهی پذیرش زود هنگام آنلاین
فاکتور مالی آنلاین
اطلاع رسانی سیستمی و سامانه ایمیل انبوه
ثبت نام خدمات و کارگاه های آموزشی
گزارش های طبقه بندی شده و منظم با فرمت Excel
تدوین کتاب خلاصه مقالات
خروجی انبوه فایل گواهینامه ها و آدرس های پستی

لیست قیمت فوق ویژه کنفرانس هایی می باشد که توسط دانشگاه ها یا شرکت های دانش بنیان برگزار می گردد.

تنظیمات پرداخت آنلاین رایگان برای همه پکیج های فوق اعمال می گردد و برگزار کننده باید نسبت به افتتاح حساب بانکی و ارائه مستندات اقدام نماید.

پکیج تک کنفرانس با محدودیت زمانی یکساله و پکیج های سه کنفرانس و شش کنفرانس فاقد محدودیت زمانی می باشند.

ارائه نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه برای کنفرانس های دانشگاهی و یا گواهی تاسیس برای شرکت های دانش بنیان جهت خرید سامانه های دانشگاهی الزامی می باشد.

برای دریافت پیش فاکتور رسمی از منوی سفارش آنلاین اقدام نمایید.لیست قیمت ویژه برای کنفرانس های غیر دانشگاهی

شش کنفرانس | دو زبانه شش کنفرانس | تک زبانه سه کنفرانس | دو زبانه سه کنفرانس | تک زبانه تک کنفرانس | دو زبانه تک کنفرانس | تک زبانه امکانات / سرویس ها
9.450.000 تومان 7.770.000 تومان 5.400.000 تومان 4.440.000 تومان 2.250.000 تومان 1.850.000 تومان قیمت / تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین
مدیریت کامل وب سایت کنفرانس
مدیریت: ثبت نام، کاربران، مقالات
سامانه داوری چند لایه آنلاین
تنظیمات درگاه پرداخت آنلاین
مدیت ثبت نام نهایی و تخفیف های گروهی
کارت بارکد دار ویژه پذیرش
سامانه توزیع پکیج و پذیرش غذاخوری روز کنفرانس
گواهی پذیرش زود هنگام آنلاین
فاکتور مالی آنلاین
اطلاع رسانی سیستمی و سامانه ایمیل انبوه
ثبت نام خدمات و کارگاه های آموزشی
گزارش های طبقه بندی شده و منظم با فرمت Excel
تدوین کتاب خلاصه مقالات
خروجی انبوه فایل گواهینامه ها و آدرس های پستی

با توجه به اینکه گواهی زود هنگام پذیرش مقاله و گواهی مالی آنلاین در پکیج های غیر دانشگاهی به صورت رایگان انجام نمی گیرد لذا برگزار کننده باید علاوه بر پرداخت هزینه خدمات ، سربرگ کنفرانس را نیز به این شرکت تحویل دهد.

هزینه تنظیمات پرداخت آنلاین طبق تعرفه ای که در قسمت خدمات اشاره شده است می باشد و برگزار کننده ملزم به تهیه مستندات بانک یا درگاه واسط می باشد.

پکیج های سه کنفرانس و شش کنفرانس فاقد محدودیت زمانی می باشند.

برای دریافت پیش فاکتور رسمی از منوی سفارش آنلاین اقدام نمایید.