تعرفه پکیج های مختلف سامانه مدیریت کنفرانس

تعرفه پکیج های مختلف سامانه مدیریت کنفرانس

شش کنفرانس | دو زبانه شش کنفرانس | تک زبانه سه کنفرانس | دو زبانه سه کنفرانس | تک زبانه تک کنفرانس | دو زبانه تک کنفرانس | تک زبانه امکانات / سرویس ها
4.800.000 تومان 4.000.000 تومان 2.400.000 تومان 1.900.000 تومان 1.200.000 تومان 950.000 تومان قیمت / تومان
سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین سفارش آنلاین
مدیریت کامل وب سایت کنفرانس
مدیریت: ثبت نام، کاربران، مقالات
سامانه داوری چند لایه آنلاین
تنظیمات درگاه پرداخت آنلاین
مدیت ثبت نام نهایی و تخفیف های گروهی
کارت بارکد دار ویژه پذیرش
سامانه توزیع پکیج و پذیرش غذاخوری روز کنفرانس
گواهی پذیرش زود هنگام آنلاین
فاکتور مالی آنلاین
اطلاع رسانی سیستمی و سامانه ایمیل انبوه
ثبت نام خدمات و کارگاه های آموزشی
گزارش های طبقه بندی شده و منظم با فرمت Excel
تدوین کتاب خلاصه مقالات
خروجی انبوه فایل گواهینامه ها و آدرس های پستی