سامانه مدیریت کنفرانس

سامانه مدیریت کنفرانس و همایش سامان راهکاری جامع برای برگزاری یک رویداد علمی می باشد که در قالب یک پکیچ کامل کلیه فرایند های اجرایی دبیر خانه کنفرانس را در بر می گیرید.

تیم طراحی سامان بعد مطالعه کامل فرایند های اجرایی دبیر خانه های متعدد برگزاری کنفرانس و همایش های علمی کشور، نرم افزار مدیریت کنفرانس و همایش را به صورت کاملا هوشمند و متناسب با نیاز های متنوع برگزار کنندگان طراحی و پیاده سازی نموده است سامانه مدیریت کنفرانس و همایش سامان تا به امروز میزبان بیش از 600 کنفرانس ملی و بین المللی بوده است.

سامانه مدیریت کنفرانس و همایش سامان در حقیقت یک سایت ساز می باشد که شامل قسمت های مختلف با سطح دسترسی های متنوع می باشد با سامانه مدیریت کنفرانس و همایش سامان به طور کامل طراحی وب سایت کنفرانس و همایش و برگزاری آن را می توانید مدیریت نمایید.

امکانات سامانه

لیست قیمت سامانه مدیریت کنفرانس

فضای میزبانی نرم افزار مدیریت کنفرانس سامان در هاست سامان نصب و راه اندازی گردد.
سامانه داوری سامانه داوری چند سطحی با امکان داوری همزمان چندین داور.
درگاه پرداخت آنلاین شامل کلیه بانک ها و درگاه های واسط
کارت ورود به کنفرانس
گواهینامه پذیزش زود هنگام
پشتیبانی
زبان های پشتیبانی شده
فاکتور مالی
اپلیکیشن پذیرش
پنل دبیر علمی
خروجی کتاب چکیده مقالات
سه کنفرانس
20.000.000 تومان
سفارش آنلاین
فضای میزبانی نرم افزار مدیریت کنفرانس سامان در هاست سامان نصب و راه اندازی گردد.
نا محدود
سامانه داوری سامانه داوری چند سطحی با امکان داوری همزمان چندین داور.
درگاه پرداخت آنلاین شامل کلیه بانک ها و درگاه های واسط
کارت ورود به کنفرانس
گواهینامه پذیزش زود هنگام
پشتیبانی
24/7
زبان های پشتیبانی شده
فارسی و انگلیسی
فاکتور مالی
اپلیکیشن پذیرش
پنل دبیر علمی
خروجی کتاب چکیده مقالات
تک کنفرانس
7.500.000 تومان
سفارش آنلاین
فضای میزبانی نرم افزار مدیریت کنفرانس سامان در هاست سامان نصب و راه اندازی گردد.
2 گیگابایت
سامانه داوری سامانه داوری چند سطحی با امکان داوری همزمان چندین داور.
درگاه پرداخت آنلاین شامل کلیه بانک ها و درگاه های واسط
کارت ورود به کنفرانس
گواهینامه پذیزش زود هنگام
پشتیبانی
24/7
زبان های پشتیبانی شده
فارسی و انگلیسی
فاکتور مالی
اپلیکیشن پذیرش
پنل دبیر علمی
خروجی کتاب چکیده مقالات
شش کنفرانس
40.000.000 تومان
سفارش آنلاین
فضای میزبانی نرم افزار مدیریت کنفرانس سامان در هاست سامان نصب و راه اندازی گردد.
نا محدود
سامانه داوری سامانه داوری چند سطحی با امکان داوری همزمان چندین داور.
درگاه پرداخت آنلاین شامل کلیه بانک ها و درگاه های واسط
کارت ورود به کنفرانس
گواهینامه پذیزش زود هنگام
پشتیبانی
24/7
زبان های پشتیبانی شده
فارسی و انگلیسی
فاکتور مالی
اپلیکیشن پذیرش
پنل دبیر علمی
خروجی کتاب چکیده مقالات