سامانه مدیریت کنفرانس

  • اطلاعات سامانه درخواستی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

1- ثبت سفارش کنفرانس برای ارسال فاکتور می باشد لذا فرم ثبت سفارش را بدقت پر نمایید.

2- فاکتور به ایمیل درخواست کننده ارسال خواهد شد.

3- هر سامانه برای برگذاری یک کنفرانس می باشد.

4- برای دریافت فاکتور خارج از پکیج های تعریف شده در سیستم با واحد فروش سامانه تماس بگیرید.