گواهینامه زود هنگام پذیرش مقاله

گواهینامه زود هنگام پذیرش مقاله : بیشتر شرکت کنندگان کنفرانس بعد از دریافت نتیچه داوری تا روز برگزاری کنفرانس و چاپ گواهینامه های کنفرانس بنا به دلایلی به گواهینامه نیاز پیدا می کنند و شروع می کنند به تماس های مکرر با دبیر خانه کنفرانس و پیگیری های متعدد که معمولا با توجه به حجم کار دبیر خانه معمولا با مشکل مواجه می شوند.

تیم طراحی و پیاده سازی سامان با مشاهده این مشکل امکانی را به سامانه مدیریت کنفرانس اضافه نمود که افراد بعد از ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه مقاله پذیرش شده خود می توانند بلافاصله به پنل کاربری مراجعه نمایند و گواهینامه زود هنگام خود را دانلود نمایند.

برای ایجاد گواهینامه پذیرش زود هنگام ابتدا باید متن گواهی، سربرگ گواهینامه، امضا و مهر کنفرانس را آماده نمایید و در سایت آپلود کنید و شروع به طراحی گواهینامه نمایید.

گواهینامه برای هر شخص با نام نویسنده و یا نویسندگان و عنوان مقاله و یا هر اطلاعات دیگری که بخواهید می تواند تولید گردد.