تخفیف های گروهی

تخفیف های گروهی : در اکثر کنفرانس ها علمی هزینه های شرکت در کنفرانس برای گروه های مختلف به صورت متفاوت در نظر گرفته می شود مثلا می تواند هزینه های کنفرانس برای دانشچویان، اعضای هیت علمی و افراد آزاد به صورت متفاوت در نظر گرفته شود و یا اینکه به اعضای سازمان خاصی تخفیف های گروهی در نظر گرفته می شود در این موارد سامانه مدیریت کنفرانس سامان امکانی تحت عنوان تخفیف های گروهی دارد که می توانید برای هر گروه از افراد تخفیف مورد نظر خود را اعمال نمایید این تخفیف می تواند به صورت درصدی یا یک رقم خاص اعمال گردد.

تائید مدارک

برای شناسایی افراد به عنوان تخفیف گیرنده باید مدارک مورد نظر را بررسی نمایید مثلا برای دانشچویان معمولا از کارت دانشجویی استفاده می گردد به این صورت که دانشجو باید از پنل کاربری خود کارت دانشجویی خود را آپلود نماید و دبیر خانه بعد از اعتبار سنجی و تائید مدرک ارائه شده تخفیف به شرکت کننده اعمال می گردد و می تواند با هزینه پایین تر ثبت نام نهایی را انجام دهد.

این فرایند را برای کلیه گروه های تخفیفی می توانید در سامانه اعمال نمایید و مدارک مورد نظر را اعتبار سنجی کنید.