مدیریت مالی کنفرانس

مدیریت مالی کنفرانس و یا رویداد که شرکت کنندگان آن برای ثبت نام باید پول پرداخت نمایند یک فرایند بسیار مهم می باشد برای این منظور در سامانه مدیریت کنفرانس سامان پرداخت هزینه ثبت نام به دو روش متداول پرداخت آنلاین و پرداخت فیشی در نظر گرفته شده است که برگزار کننده رویداد به یکی از روش های پرداخت آنلاین یا پرداخت فیشی و یا در دو حالت می تواند هزینه ثبت نام را دریافت نماید.

پرداخت آنلاین

رایج ترین روش دریافت هزینه های ثبت نام پرداخت آنلاین می باشد در این حالت می توانید با وصل کردن سامانه به یکی از درگاه های بانکی یا درگاه های واسط سیستم پرداخت آنلاین را راه اندازی نمایید. برای مدیریت پرداخت ها در سامان شما ریز گزارشات کلیه پرداخت های موفق و ناموفق را در سامانه دارید. پیکربندی پرداخت آنلاین در سامانه مدیریت کنفرانس سامان بدون اخذ هزینه اضافه توسط تیم پشتیبانی سامان انجام می شود که این مورد نیز یکی دیگر از خدمات منحصر بفرد سامان می باشد.

پرداخت فیشی

در حالت پرداخت فیشی هر کاربر با مراجعه به بانک یا دیگر روش های پرداخت مانند کارت به کارت وجه مورد نظر را واریز می نماید و تصویر فیش واریزی را از پنل کاربری خود آپلود می نماید پس از تائید فیش واریزی توسط مدیر سیستم، پرداخت کاربر به عنوان پرداخت موفق محسوب می شود.