فاکتور مالی

ارائه فاکتور مالی کنفرانس برای هزینه های پرداخت شده اصولا در همه موارد باید رعایت شود کنفرانس ها نیز از این حالت مستثنا نیستند و اصولا بعد پرداخت هزینه و ثبت نام نهایی به شرکت کننده فاکتور ارسال گردد با توجه به اینکه زمان پرداخت هزینه در کنفرانس ها در زمان مهلت ثبت نام صورت می گیرد و در چند روز مهلت ثبت نام دبیر خانه با حجم عظیمی از پرداخت ها مواجه می شود و عملا تولید فاکتور به صورت سنتی غیر ممکن می باشد و بیشتر افراد برای اخذ هزینه مربوطه از سازمان مربوطه نیاز مبرم به فاکتور دارند تا بتواند به سازمان متبوع ارائه کنند.

سامانه مدیریت کنفرانس سامان دارای فاکتور مالی اتوماتیک می باشد که بعد پرداخت هزینه به نام فرد شرکت کننده صادر می گردد.

برای پیکربندی فاکتور مالی باید سربرگ و مهر و امضای کنفرانس را به سامانه آپلود نمایید لازم بذکر است که این فاکتور بعد از پزداخت هزینه به صورت آنلاین و یا به صورت فیشی (در صورتی که صحت فیش توسط برگزار کننده احراز گردد) صادر می گردد.