تالار ارائه مقالات کنفرانس

تالار ارائه مقالات کنفرانس : معمولا ارائه مقالات پوستری یکی از بی نظم ترین فرایند های برگزاری کنفرانس می باشد چرا که با توجه به اینکه در برگزاری یک کنفرانس علمی زمان و مکان به شدت محدود می باشد و در اغلب موارد افرادی که مشغول ارائه پوستری هستند تعدادشان زیاد است و در زمان ارائه نمی توانند در سالن اصلی کنفرانس باشند و یا اینکه افراد کمی را به عنوان میزبان دارند.

این مهم ما را بر آن داشت که فضایی فراهم نماییم که اولا محدودیت زمان نداشته باشد دوما همه افراد مشتاق بتوانند به تبادل نظر پیرامون مقاله بپردازند.

با استفاده از این تالار شما می توانید ارائه مقاله افراد غیر حضوری کنفرانس را نیز مدیریت نمایید.