سهولت در استفاده از سامانه

سامانه مدیریت کنفرانس سامان به گونه طراحی و پیاده سازی شده است که کلیه قسمت های آن توسط برگزار کننده قابل ویرایش می باشد این مهم باعث شده است که سامان به اکثر نیاز ها و متد های برگزاری مناسب باشد چراکه سامان یک سامانه انعطاف پذیر می باشد.

اگر سامانه مدیریت کنفرانس را به دو بخش کلی تقسیم کنیم به شرح زیر است که در هر دو بخش مثال هایی که برگزار کننده می تواند تغییر دهد را  ذکر می کنیم :

وب سایت کنفرانس

وب سایت کنفرانس براحتی قابل ویرایش به انواع سالایق طراحی می باشد شما این امکان را دارید تا کلیه گرافیک ها، مطالب، منو ها، فرم ثبت نام و کلیه المان هایی که در وب سایت کنفرانس مشاهده می کنید را نغییر و به سلیقه خود طراحی نمایید. بیشتر برگزار کنندگان فرم ثبت نام مخصوص خود را می خواهند که در اغلب موارد با سامانه های دیگر یک پروسه سخت و زمانگیر است اما در سامانه مدیریت کنفرانس سامان توسط مدیری وب سایت در عرض چند دقیقه قابل انجام می باشد البته دیگر موارد هم به همین صورت می باشد.

سامانه مدیریت کنفرانس

تعریف انواع خدمات ثبت نام، اعمال تخفیف های گروهی، طراحی کارت حضور شرکت کنندگان، گروه بندی کاربران، مدیریت هزینه های خدمات، طراحی گواهینامه پذیرش مقالات ، طراحی فاکتور مالی و  صد ها امکان دیگر که برگزار کننده می تواند نسبت به نیاز خود آن ویرایش نمایید.

لازم بذکر است که کلیه قسمت های سامانه در فایل راهنما به طور کامل توضیح داده شده است و واحد پشتیبانی سامان 24 ساعت شبانه روز پاسخگوی شما هستند.