پنل دبیر علمی کنفرانس

پنل دبیر علمی کنفرانس : در اکثر کنفرانس ها مدیریت مقالات و داوری آنها وظیفه دبیر علمی کنفرانس می باشد.در سامانه مدیریت کنفرانس سامان برای دبیر علمی یک پنل تخصصی در نظر گرفته شده است دبیر علمی می تواند با پنل مقالات را به طور مستقیم داوری نماید و یا آنها را به داور های کنفرانس ارسال نماید و نتایج آنها را مشاهده نماید فرایند داوری در سامانه مدیریت کنفرانس سامان به این صورت می باشد که دبیر علمی بنا به سلیقه خود می تواند مقاله به حداکثر سه داور ارسال نماید و در نهایت برایند نتایج آنها را تائید یا رد نماید.

امکانات پنل دبیر علمی کنفرانس به شرح زیر می باشد:

  • مشاهده چکیده مقاله.

  • ارسال ایمیل به نویسنده مقاله.

  • ارسال پیام به پنل کاربری نویسنده مقاله.

  • مشاهده مقاله کامل با فرمت PDF.

  • مشاهده مقاله کامل با فرمت Word.

  • داوری مستقیم مقاله.

  • ارسال مقاله به داوران کنفرانس.