پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی 24 ساعته وب سایت کنفرانس : تیم پشتیبانی سامان از روز خرید سامانه تا پایان فرایند برگزاری در کنار شما می باشد این پشتیبانی شامل همه مواردی می باشد که در روند برگزاری یک کنفرانس یا رویداد علمی یک برگزار کننده با آنها درگیر است. پشتیبانی 24 ساعته یکی از ضروریات یک سامانه مناسب می باشد چراکه در روند برگزاری احتمالا غیر از ساعات اداری نیز تیم برگزاری با سامانه کار کنند و این موضوع در برگزاری کنفرانس یک اتفاق بدیهی محسوب می شود.

یکی از وظایف تیم پشتیبانی سامان آموزش مدیریت وب سایت و سامانه مدیریت کنفرانس به برگزار کنندگان می باشد در این مورد کارمندان بخش پشتیبانی به صورت کامل آموزش دیده اند.

تماس با پشتیبانی

پشتیبانی 24 ساعته ؛ تیم پشتیبانی سامان در 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس شما می باشد برگزار کنندگان می توانند با شماره گیری شماره 04133250758 داخلی 102 با کارشناسان بخش پشتیبانی تماس بگیریند و در غیر ساعات اداری تماس از طریق سیستم Voip به یکی از پشتیبان های فعال وصل می گردد.

  • برای بهبود کیفیت پشتیبانی کلیه تماس های ورودی به شرکت سامان ضبط می گردد.