اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

اولین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی

تاریخ برگزاری: 13-10-96
محل برگزاری : تهران
سطح برگزاری : بین المللی
برگزار کننده : دانشگاه صنعتی شریف

آدرس وب سایت :  gppconference.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.