اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری، اقتصاد و مدیریت در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

تاریخ برگزاری: 23-09-97
محل برگزاری :  تبریز
سطح برگزاری : ملی
برگزار کننده : دانشگاه شمس

آدرس وب سایت :  http://aem2017.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.