رویداد کار آفرینی شهر بندری هوشمند

رویداد کار آفرینی شهر بندری هوشمند

تاریخ برگزاری: 18-12-97
محل برگزاری : بوشهر
سطح برگزاری : ملی
برگزار کننده : دانشگاه خلیج فارس

آدرس وب سایت :   http://spcpgu.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.