سومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه

سومین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه

تاریخ برگزاری: 15-05-97
محل برگزاری : تهران
سطح برگزاری : بین المللی
برگزار کننده : موسسه آموزش عالی اسوه

آدرس وب سایت :  http://3meuconf.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.