چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

چهارمین کنفرانس مدیریت ساخت و پروژه

تاریخ برگزاری: 5-11-96
محل برگزاری : تهران
سطح برگزاری : ملی
برگزار کننده : انجمن بتن

آدرس وب سایت :  modiriatsakht.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.