کنفرانس بین المللی مدیریت پایدار در تجارت و اقتصاد بین الملل

کنفرانس بین المللی مدیریت پایدار در تجارت و اقتصاد بین الملل

تاریخ برگزاری: 6-10-97
محل برگزاری : تهران
سطح برگزاری : بین المللی

برگزار کننده : دانشگاه اسوه

آدرس وب سایت :  http://smb2018.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.