دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار سلامت

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار سلامت

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار سلامت

تاریخ برگزاری: 25-02-97
محل برگزاری : تهران
سطح برگزاری : ملی
برگزار کننده : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

آدرس وب سایت :  www.shdsph.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.