کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین

کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین

تاریخ برگزاری: 19-02-97
محل برگزاری : تهران
سطح برگزاری : ملی
برگزار کننده :

آدرس وب سایت : http://desconf.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.