کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

تاریخ برگزاری: 20-08-97
محل برگزاری : تهران
سطح برگزاری : ملی
برگزار کننده : دانشگاه اوج

آدرس وب سایت :  www.emacong.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.