نصب و راه اندازی سامانه

نصب و راه اندازی سامانه در عرض نیم ساعت را تجربه کنید.

برای مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید...

فرایند نصب و راه اندازی سامانه مدیریت کنفرانس سامان که شامل وب سایت کنفرانس و سامانه مدیریت دبیرخانه کنفرانس می باشد شامل سه مرحله است ثبت دامنه و اختصاص فضای میزبانی و نصب سامانه.

دامنه: دامنه وب سایت کنفرانس می تواند یک دامنه جدید یا زیر دامنه (Sub Domain)  از یک سایت دیگر مثل سایت اصلی دانشگاه یا شرکت برگزار کننده باشد. اگر دامنه جدیدی مد نظر برگذار کننده باشد سامان این امکان را دارد که بدون دریافت هزینه دامنه را ثبت نماید و بدیهی است که صاحب امتیاز دامنه شرکت یا دانشگاه برگزار کننده می باشد.

فضای میزبانی (Hosting):  هاستینگ سامانه الزاما باید روی هاست شرکت سامان نصب و راه اندازی گردد امنیت این فضای میزبانی توسط شرکت امنیتی همکار هر روز بررسی و تضمین می گردد و به لحاظ سرعت و ترافیک قابلیت برگزاری دو هزار رویداد همزمان را دارد.

نصب و راه اندازی سامانه: بعد از ثبت دامنه و اختصاص DNS  به دامنه، سامانه در عرض نیم ساعت با اطلاعات پیش فرض در اختیار برگزار کننده قرار می گیرد. برای هر سایت کنفرانس تعداد نامحدودی ایمیل نسبت به نیاز برگزار کننده اختصاص داده می شود و از ابتدا پنل های مدیریت رئیس کنفرانس، دبیر علمی به صورت پیش فرض روی سامانه تعریف شده است و در صورت نیاز به پنل های دیگر برگزار کننده می تواند از پنل رئیس کنفرانس پنل های فرعی تعریف نماید.