پشتیبانی

پشتیبانی کنفرانس مهم ترین اصل انتخاب یک سامانه معتبر می باشد.

برای مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید...

پشتیبانی کنفرانس

پشتیبانی کنفرانس یکی از اصول انتخاب سامانه مدیریت کنفرانس بررسی پشتیبانی شرکت ارائه دهنده خدمات می باشد چرا که یکی از مهم ترین عوامل برگزاری موفق یک رویداد علمی کارایی سامانه برگزاری آن می باشد و پشتیبانی از اصول اساسی مرغوبیت هر کالای نرم افزاری می باشد در این راستا سامان تمام تلاش خود را برای بهبود فرایند پشتیبانی انجام می دهد و باتوجه به بازخورد های دریافتی در این مورد موفق عمل کرده است.

واحد پشتیبانی سامان بعد از نصب سامانه وظیفه پشتیبانی 24 ساعته فنی از سامانه را به عهده می گیرد و در هر لحظه از شبانه روز پاسخگوی مشتریان می باشد. ارتباط واحد پشتیبانی با مشتریان از طریق تلفن و ایمیل می باشد.

ارتباط مشتری با واحد پشتیبانی سامان همواره در حال بهبود و بازنگری می باشد و این کار با بررسی ایمیل ها و تلفن های ضبط شده انحام می گیرد.